Grøn Næringspark

Att.: Kvinnherad Næringsservice
Stabburshaugen 5 
5460 Husnes
T: 907 60 787

 

Kontakt oss

Grøn næringspark er sett i gang av KNS, med støtte av Kvinnherad kommune.

Kontaktskjema

Kontakt oss